Eкипни пријателски:  Пријателски 19 LIVE
Бразил:  Серија А