Квиз - Информација за

 
1. Одговорете на прашања од сферата на фудбалот и ќе го зголемите вашето QI, за да дознаете кое е вашето ниво во споредба со други корисници!
2. Дознајте интересни работи во врска со фудбалот и забавувајте се!
3. Натпреварувајте се и следете како котирате во дневните, седмичните и месечните рангирања!
4. Поставете свои прашања и пробајте да ги ставите другите корисници во тешка ситуација!

» Регистрирајте се          » Произволно прашањеОсвојување точки во Квизот:

- За секој точен одговор, ќе добиете 3 QI
- За секој грешен одговор, ќе изгубите 1 QI
- За секое прашање кое е поставено од вас и одобрено од наша страна, ќе добиете 10 QI
Ние ќе одобриме прашање за квизот доколку тоа одговара на следните критериуми:

- Прашањето треба да биде на англиски јазик.
- Прашањето треба да започнува со голема буква, а исто така голема буква треба да се користи и во реченица, кога тоа е потребно.
- Прашањето треба да завршува со соодветен пунктуациски знак (?)
- Прашањето треба да биде конкретно, без можности за повеќе точни одговори.
- Прашањето не треба да биде варијанта на исти прашања кои веќе биле поставени под различна форма во Квизот Soccerfame.
- Прашањето не треба да биде копирано од други слични игри, преземени од Интернет.